Móc hút xả (porting) là gì?

Móc hút xả (porting) là quá trình sửa đổi lỗ hút và lỗ xả trên đầu bò quilat với mục đích chính là tăng lượng khí nạp và xả. Móc hút xả (porting) là quá trình quan trọng cần phải thực hiện khi độ, nâng cấp công suất động cơ.

Công cụ lấy thông số móc hút xả (porting)

Công thức tính: Mr. Hung Phan.

Dụng cụ móc hút xả chuyên dụng