CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức truy cập và giao dịch trên website PoXangLua.com. Vui lòng đọc chính sách bảo mật và bạn có quyền sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu

Dữ liệu lưu trữ

Dữ liệu website PoXangLua.com được lưu trữ và quản lý trên máy chủ riêng đặt tại Singapore. Chúng tôi đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ chính sách GDPR.

Dữ liệu đăng ký

Khi bạn đăng ký thành viên trên PoXangLua.com, chúng tôi sẽ lưu tên người dùng và email hoặc bất cứ thông tin nào mà bạn thêm vào hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ thay đổi tên đăng nhập). Quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa những thông tin này.

Bình luận

Khi bạn tham gia bình luận trên PoXangLua.com. Chúng tôi sẽ hiển thị tên và bình luận của bạn tại bài viết mà bạn đã tham gia bình luận. (Lưu ý: địa chỉ email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai).

Liên hệ

Thông tin bạn điền vào khung liên hệ trên trang web của chúng tôi sẽ được gửi tới quản trị viên của chúng tôi, thông qua và được lưu trữ bởi Gmail. Đảm bảo an toàn lưu trữ và bảo mật.

Những thông tin này được lữu trữ cho việc hợp tác, chúng tôi không bao giờ sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẽ với bên thứ ba.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cho mục đích tiếp thị, cung cấp hoặc bán thông tin cho bên thứ ba.