Cáp kết nối ECU ATE V2-V3-V4

Cáp kết nối ECU ATE V2 V3 V4 dùng kết nối với phần mềm ECU ATE để lập trình, canh chỉnh xăng lửa. Có kèm link tải phần mềm ECU ATE.

Thương hiệu

150.000

Description

Cáp kết nối ECU ATE V2-V3-V4 dùng kết nối với phần mềm ECU ATE để lập trình, canh chỉnh xăng lửa.

Specification

Overview

Thương hiệu

Languages

Thương hiệu