Kim phun Red Leo cho Winner Sonic 150

Kim phun Red Leo cho Winner Sonic 150 phun mịn và chính xác. Lương lượng phun có 145cc-165cc-185cc-205cc-225cc-245cc-265cc-285cc phù hợp mọi bài độ.

Thương hiệu

Sử dụng cho

, ,

Lưu lượng phun

, , , , , , ,

Description

Kim phun Red Leo cho Winner Sonic 150

Bảo hành vô thời hạn, bảo hành đổi mới theo chính sách của thương hiệu.

Kim phun mịn và nhuyễn, phù hợp cho các bài độ lớn nhỏ.

Lưu lượng phun: 145cc-165cc-185cc-205cc-225cc-245cc-265cc-285cc

Specification

Overview

Thương hiệu

Sử dụng cho

, ,

Lưu lượng phun

, , , , , , ,

Languages

Thương hiệu

Sử dụng cho

, ,

Lưu lượng phun

, , , , , , ,