Tỉ số nén là gì?

Tỉ số nén của động cơ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng, nâng cấp, độ động cơ. Tỉ số nén ảnh hưởng tới sức mạnh của động cơ, tỉ số nén càng cao thì động cơ càng mạnh, tuy nhiên phải dừng lại ở một mức nào đó vì giới hạn cơ học trong buồng đốt. Buồng đốt quá nhỏ (tỉ số nén quá cao) sẽ xảy ra thiệt hại lớn cho động cơ.