Tỉ số nén là gì?

Tỉ số nén là một trong những yếu tố quan trọng khi xây dựng, nâng cấp, độ động cơ. Tỉ số nén ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của động cơ, tỉ số nén càng cao thì động cơ hoạt động càng hiệu quả, tuy nhiên phải có giới hạn vì những ràng buộc trong thiết kế buồng đốt và quan trọng nhất là khả năng chống kích nổ của xăng (chỉ số octan).

Bấm vào ảnh phóng to để xem cách tính

Công cụ tính tỉ số nén nhanh

Tỉ số nén và chỉ số octan xăng tối ưu

Tỉ số nén cao cần sử dụng xăng có chỉ số octan cao để chống kích nổ (kích nổ phá sẽ hủy diệt động cơ).

Bảng giá trị này chỉ để tham khảo:

Tỉ số nén Chỉ số octan
7.1 – 9.1 87
9.1 – 10.1 90
10.1 – 11.1 92
11.1 – 12.1 95
13.0 trở lên 98