Tỉ số nén là gì?

Tỉ số nén là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng, nâng cấp, độ động cơ. Tỉ số nén ảnh hưởng tới sức mạnh của động cơ, tỉ số nén càng cao, động cơ hoạt động càng hiệu quả, tuy nhiên phải có giới hạn vì có những ràng buộc trong thiết kế buồng đốt và khả năng chống kích nổ của xăng (chỉ số octan).

Bấm vào ảnh phóng to để xem cách tính

Công cụ tính tỉ số nén nhanh

Bảng gợi ý: tỉ số nén và chỉ số octan xăng tối ưu

Tỉ số nén cao sử dụng xăng chỉ số octan cao để chống kích nổ (kích nổ phá hủy động cơ).

Tỉ số nénChỉ số octan
7.1 – 9.187
9.1 – 10.190
10.1 – 11.192
11.1 – 12.195
13.0 trở lên98