Độ xe

Trái đầu cao là gì?

Trái đầu cao (piston đầu cao) gọi là “đầu cao” ý nói là phần đỉnh trái piston cao hơn so với trái piston đỉnh phẳng hoặc đỉnh lõm. Phần đỉnh trái piston này được hiểu là sẽ làm tăng tỉ số nén, đầu trái piston càng cao hoặc khối lượng càng lớn thì tỉ số nén càng cao. Tỉ số nén càng cao thì động cơ càng phát huy sức mạnh.

Tham khảo: Tỉ số nén là gì – Công cụ tính tỉ số nén nhanh

Hình ảnh trái đầu cao (piston đầu cao)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.